W artykule przedstawimy rodzaje łagodnych nowotworów gruczołu piersiowego. Są to nowotwory nie zakwalifikowane do grupy złośliwych o dobrym rokowaniu i leczeniu.
Do nowotworów łagodnych należą: tłuszczak, gruczolako-włókniak, guz liściasty, brodawczak wewnątrz przewodowy, gruczolak brodawki.

Fibroadenoma lokalizacja guza

Guz łagodny piersi - fibroadenoma czyli gruczolakowłókniak

Niżej opisujemy najczęstsze nowotwory łagodne gruczołu piersiowego u kobiet:

Tłuszczak (lipoma) jest to guz miękki, ma regularne kształty. Tłuszczaki mogą pojawiać się w każdym wieku. Leczenie takich nowotworów polega na ich chirurgicznym wyłuszczeniu.

Operacja guza łagodnego

Wyłuszczenie guza piersi - leczenie guzów łagodnych

Gruczolako-włókniak (fibroadenoma), to z kolei najczęściej występujący guz łagodny piersi u kobiet w młodym wieku. Zwykle wykrywany u kobiet do 35 roku życia. Najczęściej gruczolako-włókniaki pojawiają się jako pojedyncze guzy ale mogą występować tez mnogo. Wyglądają jak okrągły guzek o dużej ruchomości.

Podobnie jak tłuszczaki, ich leczenie polega na wyłuszczeniu guza.

Guz liściasty (tumor phyllodes) 0 występuje dosyć rzadko. Jest guzem łagodnym. Wykrywany u kobiet w wieku

30-40 najczęściej. Może być niebezpieczny tylko ze względu na to że osiąga duże rozmiary. Mówimy więc o

lokalnej „złośliwości” tego guza, nie zaś o histopatologicznej. Guz liściasty ma również leczenie chirurgiczne.

Sala operacyjna - leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne nowotworów łagodnych

Usuwa się go z dużym marginesem zdrowej tkanki. Bardzo rzadko zdarzają się guzy liściaste złośliwe, wówczas leczenie polega na amputacji piersi.

 

Reklamy