Patogeneza powstawania nowotwórów skóry jest złożona. Rak skóry to nowotwór złośliwy. Wśród nowotworów skóry wyróżnia się między innymi raki podstawnokomórkowe Ca.basocellulare, czerniaki.

Etiologia tych nowotworów związana jest zwykle z działaniem promieniowania UV, które ma szkodliwy wpływ na naszą skórę. Propagujemy kampanię „Jak uniknąć nowotworów skóry„. Ma ona na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat przyczyn, profilaktyki nowotworów skóry a zwłaszcza czerniaka.

Do charytatywnej kampanii na rzecz walki z nowotworem skóry przyłączyły się między innymi informacyjny portal reklama pabianice oraz wiele stowarzyszeń do walki z rakiem. Wiedza o czerniaku jest podstawą jego profilaktyki. Unikajmy więc nadmiernychkąpieli słonecznych, stosujmy balsamy z filtrami, unikajmy solarium.

Reklamy