Badacze wciąż szukają jednej precyzyjnej odpowiedzi, co tkwi u podstaw rozwoju nowotworu w organizmie człowieka. Wiadomo, że jest to połączenie czynników genetycznych, środowiskowych, w tym przede wszystkim stylu życia. Zastanawiająca jest rosnąca liczba nowotworów u osób mających styczność z nawozami rolniczymi. Informacje dotyczące siewu nasion uzyskaliśmy ze strony sadzeniaki ziemniaka, która zawiera również ciekawe artykuły na temat nasion traw oraz zbóż. Czy styczność rolników ze zgniłą słomą, w której bytują grzyby pleśniowe może leżeć u podstaw nowotworów płuca? Udowodniony jest fakt rozwoju zapalenia pęcherzyków płucnych zwanych „płucem farmera”. Warto wiedzieć więcej na ten temat, gdyż profilaktyka jest tu najlepszym sposobem uniknięcia tej choroby.

Reklamy